Kolektory słoneczne – Najczęściej zadawane pytania

Kolektory słoneczne – Najczęściej zadawane pytania

blue-sky
Czy kolektory słoneczne sprawdzają się tylko w krajach o łagodnym klimacie?

Nie, ponieważ decydujący wpływ na efektywność pracy kolektorów ma nie tyle klimat, co wielkość promieniowania słonecznego, które dociera do określonego miejsca na Ziemi.

Czy w Polsce jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego, aby kolektory pracowały efektywnie?

Tak, w Polsce jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego. Dla Polski potencjalne sumy roczne promieniowania całkowitego wynoszą od 800 kWh/m2 na obszarach północnych, do 1200 kWh/m2 na obszarach południowych. Kolektory słoneczne pracują najefektywniej od początku marca do końca września, ponieważ jest to okres największego nasłonecznienia.

Czy kolektory działają tylko wówczas, kiedy świeci słońce oraz widoczna jest tarcza słoneczna?

Nie, kolektory absorbują nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również tzw. promieniowanie rozproszone, dzięki czemu możliwa jest ich efektywna praca przy częściowym lub całkowitym zachmurzeniu.

Czy przy ujemnej temperaturze zewnętrznej, instalacje solarne wytwarzają ciepło?

Czynnikiem roboczym w całorocznych instalacjach słonecznych jest płyn solarny stanowiący wodny roztwór glikolu propylenowego. Temperatura krzepnięcia gotowych płynów wynosi ok. -35ºC i dlatego ujemna temperatura nie ma dużego wpływu na pracę instalacji solarnej.

Czy za pomocą kolektorów słonecznych można ogrzewać dom?

W Polsce, stosunkowo małe nasłonecznienie w okresie zimowym uniemożliwia wykonanie systemu grzewczego wykorzystującego wyłącznie kolektory słoneczne.

Na jak duże oszczędności możemy liczyć po zamontowaniu instalacji solarnej?

Optymalnie dobrane instalacje solarne, montowane w domach jednorodzinnych, pozwalają zmniejszyć do ok. 60% roczne zużycie tradycyjnej energii niezbędnej do ogrzewania wody użytkowej.

Jak długi jest okres zwrotu kosztów systemu solarnego?

Im większe jest w obiekcie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, tym szybciej nastąpi zwrot poniesionych nakładów finansowych. Istotne jest także, czy istnieje alternatywa dla instalacji solarnej oraz jakie koszty wiążą się z jej budową, a jakie z zakupem i montażem innej instalacji niż słoneczna.
Okres zwrotu kosztów inwestycji w kolektory wynosi od kilku do kilkunastu lat.

Czy są w Polsce instytucje, które klientom indywidualnym udzielają kredytów na systemy solarne?

Kredyty na zakup instalacji solarnych są udzielane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przez większość banków i instytucji finansowych w kraju, natomiast specjalny kredyt preferencyjny jest udzielany przez Bank Ochrony Środowiska łącznie z dotacją na ten cel do 40 % kosztów.

Czy klienci instytucjonalni mogą także liczyć na tani kredyt preferencyjny?

Owszem, a ponadto mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków działających w Polsce funduszy proekologicznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, Ekofundusz).

Jakich informacji należy dostarczyć sprzedawcy, by mógł właściwie dobrać instalację solarną do wskazanych potrzeb?

Dokonanie prawidłowego doboru urządzeń wymaga ustalenia dobowego zużycia ciepłej wody w danym obiekcie.