Krzyżówka F

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poziomo

Początek : 33
Wskazówka : ... wodne - wykorzystują energię spadku wody
Poprawna : zapory

Początek : 0
Wskazówka : źródło powstania dziury ozonowej
Poprawna : freon

Początek : 11
Wskazówka : rodzaj kolektora, który znajduje się na zdjęciu


Poprawna : skupiający

Początek : 99
Wskazówka : trójatomowy tlen
Poprawna : ozon

Początek : 22
Wskazówka : energia pochodząca z wody, wiatru, słońca
Poprawna : odnawialna

Początek : 44
Wskazówka : państwo które ma najwiekszy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej pozyskanej z energii wiatru
Poprawna : dania

Początek : 55
Wskazówka : międzynarodowa organizacja ekologiczna
Poprawna : greenpeace

Początek : 88
Wskazówka : gaz pochodzenia organicznego
Poprawna : biogaz

Początek : 77
Wskazówka : kolor pojemników na odpady papierowe
Poprawna : niebieski

Początek : 66
Wskazówka : energia z wnętrza Ziemi
Poprawna : geotermalna

Pionowo